Sopimusehdot

1.   Yleistä

 • Näillä yleisillä sopimusehdoilla (”Ehdot”) säädellään Valmentaja Juho Murtosen (”Palveluntarjoaja”) tarjoamien verkkopalvelujen käyttöä Palveluntarjoajan kulloinkin käytössä olevassa verkko-osoitteessa. Ostaessaan palveluita Palveluntarjoajan verkkosivuilta palvelun käyttäjä (”Asiakas”) hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 • Palveluntarjoajana toimii Valmentaja Juho Murtonen (Y-tunnus 2839222-9), Itämerenkatu 16 B 31, 00180 Helsinki.

2.   Palvelu ja sen käyttö

 • Palveluntarjoaja tarjoaa monipuolisia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä palveluita, joita voivat olla mukaan lukien, mutta ei rajoittuen henkilökohtaiset valmennuspalvelut, ravinto- ja harjoitusohjelmat. Palvelut voivat olla joko verkossa tai kasvotusten tarjottavia.
 • Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluntarjoajan tarjoamia palveluita vain henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa.
 • Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lisätä, muuttaa tai poistaa tarjolla olevia palveluitaan ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle.

3.   Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

 • Palvelussa myytävien tuotteiden hinnat, toimitustavat ja mahdolliset kulut ilmoitetaan kunkin tuotteen omalla tuotesivulla sekä sähköisellä tilauslomakkeella. Palvelussa myydyt tuotteet sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät mahdollisia maksupalveluntarjoajan palveluiden käytöstä johtuvia kustannuksia.
 • Tilattaessa tuotteita Palveluntarjoajan verkkosivuilta tulee Asiakkaan täyttää sähköiselle tilauslomakkeeseen siinä pyydettävät tiedot (esimerkiksi yhteystiedot palvelun toimittamista varten). Asiakkaan vastuulla on toimittaa asianmukaiset ja ajantasaiset tiedot Palveluntarjoajalle palvelun käyttöä varten.
 • Verkkosivuilta tehtävät tilaukset toimitetaan pääasiallisesti sähköpostin välityksellä ja tilaukset ovat lopullisia, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas onkin velvollinen maksamaan sähköisellä tilauslomakkeella tekemänsä tilaukset.
 • Palvelussa hyväksyttävät maksutavat ilmoitetaan verkkosivustolla ja/tai sähköisen tilauslomakkeen yhteydessä.
 • Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 (neljäntoista) vuorokauden palautusoikeus. Palautusoikeus lasketaan sähköisen tilauslomakkeen lähetyksestä Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Mikäli Asiakas haluaa käyttää palautusoikeuttaan, tulee hänen ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan verkkosivuilla ilmoitettavien yhteydenottomuotojen mukaisesti. Asiakkaan käyttäessä palautusoikeuttaan, tulee hänen palauttaa/poistaa kaikki Palveluntarjoajan hänelle toimittama materiaali.

4.   Immateriaalioikeudet

 • Palvelun sisältämän tai Palveluntarjoajan Asiakkaalle muutoin lähettämän materiaalin oikeudet (omistus, tekijän-, tavaramerkki- ja kaikki muut oikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu tai ilmoitettu Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä.
 • Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, ei-uudelleenlisensoitavan, siirtokelvottoman ja rajoitetun käyttöoikeuden Palveluntarjoajan Asiakkaalle luovuttamaan materiaaliin.
 • Materiaalin tai sen osioiden kopiointi, muokkaaminen, siirtäminen, luovuttaminen tai muu oikeudeton hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteistä, kirjallista lupaa.

5.   Vastuunrajoitukset

 • Palvelut tarjotaan sellaisenaan ja siten, kuin ne ovat saatavilla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas käyttää palveluita omalla vastuullaan.

6.   Force Majeure

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun edellä mainittuihin verrattavan, Palveluntarjoajasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, ei Palveluntarjoajan velvoitteet ole voimassa velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden aikana.

7.   Soveltuva lainsäädäntö ja riidanratkaisu

 • Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliset, tähän sopimukseen liittyvät riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on kuitenkin kuluttajansuojalain soveltuessa oikeus nostaa kanne siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaan kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka Suomessa sijaitsee.
 • Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

 

8.   Yleiset ehdot

 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen Asiakkaalle. Palveluntarjoajan ajantasaiset sopimusehdot löytyvät Palveluntarjoajan verkkosivuilta. Asiakkaan palveluiden käyttö muutoksen jälkeen on osoitus muuttuneiden ehtojen hyväksymisestä.
 • Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään sopimusta tai sen oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi siirtää yksinomaisen harkintansa perusteella sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan hyväksyntää.