Tietosuojaselosta

1.    Rekisterinpitäjä

Valmentaja Juho Murtonen (Y-tunnus 2839222-9)

Itämerenkatu 16 B 31

00180 Helsinki

(”Juho Murtonen”)

juho.murtonen@gmail.com

 

2.    Henkilötietojen keräämisen ja prosessoinnin tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on Juho Murtosen palveluiden tuottaminen, mukaan lukien tiedusteluihin vastaaminen, käyttäjiä varten suoritettavat tuki- ja huoltotoimet, palvelun käyttöön liittyvien tilastollisten tietojen hankkiminen sekä tieteellisten ja markkinatutkimusten tekeminen.

 

Juho Murtonen voi myös käyttää sinun tietojasi laskutukseen, käyttäjätilien hallinnointiin, tilastollisiin ja kehittämistarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää uusien tuotteiden markkinointiin asiakkaille mukaan lukien tarjouskoodien lähettäminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Juho Murtosen palveluista tiedottamiseen, kuten uutiskirjeen lähettäminen tai sähköpostikampanjoista tiedottaminen tai muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimet.

 

Juho Murtonen voi käyttää tietojasi petosten estämiseksi ja muiden käyttäjien turvaamiseksi.

 

Osana tietojen prosessointia tietoja voidaan käyttää profilointiin ja analytiikan sekä tutkimusten tekoon, minkä tarkoituksena on Juho Murtosen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden oikeellisuuden, tehokkuuden, käytettävyyden ja suosion parantamiseksi.

 

Tietojen prosessoinnin oikeudellinen peruste on osapuolten välisen sopimuksen täyttäminen tai rekisterinpitäjän legitiimi intressi, joka perustuu osapuolten väliseen suhteeseen. Oikeudellinen peruste voi olla myös rekisteröidyn henkilön suostumus, jos soveltuva lainsäädäntö sen vaatii.

 

3.    Kerättävät henkilötiedot

Juho Murtonen voi kerätä seuraavassa lueteltavia tietoja, jotka liittyvät Juho Murtosen palveluita käyttävien tai muiden rekisteröityjen henkilöiden henkilötietoihin:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kansallisuus
 • IP-osoite ja muut lokitiedot kuten laitetieto, selaintieto, evästetieto, päivämäärä- / aikatieto
 • Uutiskirjetilaus (on/off)
 • Suostumukset

 

4.    Miten tietoja kerätään

Suurin osa Juho Murtosen keräämistä henkilötiedoista on käyttäjän itsensä aktiivisesti toimittamia, kuten käyttäjän tilatessa tuotteita verkkosivujen kautta. Käyttäjän laitetiedot ja muut vastaavat tiedot kerätään käyttäjältä passiivisesti osana verkkopalveluiden käyttöä.

 

Lisäksi Juho Murtonen voi hankkia sinua koskevia täydentäviä tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten markkinoijilta, kumppaneilta, tutkijoilta ja muilta. Juho Murtonen voi yhdistellä tietoja, joita se on saanut sinulta sellaisten tietojen kanssa, jotka Juho Murtonen on hankkinut mainituilta kolmansilta osapuolilta ja tietojen kanssa, jotka ovat johdettuja mistä tahansa Juho Murtosen tarjoamasta palvelusta.

 

Juho Murtonen käyttää Google Analyticsia osana palveluitaan ymmärtääkseen kuinka hänen verkkosivujaan käytetään ja parantaakseen, toteuttaakseen ja hallinoidakseen sivustollaan tarjottavia palveluita. Jos haluat tietää lisää kuinka Google Analytics toimii tai tehdäksesi valintoja sen kautta kerättävien tietojen osalta, käy ystävällisesti tutustumassa https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi.

 

5.    Henkilötietojen siirto, tiedon saatavuus

Henkilötietoja voidaan julkaista tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kuitenkaan mitään henkilötietoja ei anneta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin ilman Asiakkaan nimenomaista suostumusta pois lukien viranomaisille lain nojalla annettavat tiedot.

Kerätyt henkilötiedot säilytetään Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin alueella.

Valtuutetut kolmannet osapuolet voivat prosessoida henkilötietoja Juho Murtosen puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla ja perusteilla (esimerkiksi palveluntarjoajat, jotka tarjoavat Juho Murtoselle teknologista infrastruktuuria tai palveluita). Kyseiset palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietoja vain Juho Murtosen ohjeistuksen perusteella ja vain siinä tarkoituksessa, mihin tiedot on kerätty.

 1. Tietoturvallisuus

 

Kerätyt tiedot säilytetään turvallisessa paikassa ja kaikki yhteydet tiedon käyttöön ja muokkaamiseen liittyen suoritetaan SSL-suojatulla yhteydellä. Henkilötietoja käsittelee vain valtuutetut henkilöt, joilla on salassapitovelvollisuus.

 

 1. Tietojen säilyttäminen

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen taustalla olevien tarkoitusten täyttämiseksi, oikeudellisten perusteiden tai soveltuvan lainsäädännön vaatimuksien perusteella.

 

 1. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on Suomen henkilötietolainsäädännön mukaan lukien Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset oikeudet tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai vaatia henkilötietojensa muuttamista ja tietyissä olosuhteissa vaatia henkilötietojensa poistamista.

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada vahvistus Juho Murtoselta onko hänen henkilötietojaan prosessoitu. Rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus saada kopio prosessoiduista henkilötiedoistaan ja prosessoinnin alla olevista henkilötiedoistaan. Huolimatta tehdyn pyynnön muodosta, edellä mainitut tiedot toimitetaan rekisteröidylle henkilölle sähköisessä muodossa. Rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus saada Juho Murtoselta omien henkilötietojensa korjaaminen tai poistaminen sekä oikeus kieltää henkilötietojen prosessointi suoramarkkinointitarkoituksessa.

 

Jos henkilötietojen prosessointi perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa kyseessä olevan palvelun käytettävyyteen tai toiminnallisuuteen. Suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen suostumuksen peruuttamista prosessoitujen henkilötietojen prosessoinnin laillisuuteen.

 

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen prosessoinnin rajoittamista tai muutoin vastustaa prosessointia. Lisäksi rekisteröity henkilö voi pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä GDPR:n mukaisessa konekielisessä muodossa. Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli henkilötietojen käsittely on rekisteröidyn henkilön mielestä lainvastaista, hänellä on oikeus tehdä valitus asianmukaisille henkilötietojen suojasta vastaaville viranomaisille.

 

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

 

Juho Murtonen pidättää oikeuden muuttaa käytäntöjään ja tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Juho Murtonen kehottaakin tarkastamaan tietosuojaselosteen säännöllisesti, jotta käyttäjät tietävät kulloinkin ajantasaiset tietosuojakäytännöt. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.12.2018.